Χάιτας Πέτρος

  • Όνομα: Πέτρος Χάιτας
  • Ημ/νία γέννησης:
  • Αριθμός:
  • Θέση:
  • Ύψος:
  • Βάρος:
Κοινοποίηση: