Πρόγραμμα 7-12, 8-12

Σάββατο 7-12-19

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
9:30′10:30΄Κ10ΑΑΤΡΟΜ. Α’- ΒΥΖ.ΑΕΤΟΣΗΡΑΚΛΗΣΤΡΑΤΟΣ
9:30′10:30′Κ10Β’ΑΤΡΟΜ Β’- ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΤΡΥΦΩΝ
10:00′11:15Κ10Γ’ΕΘΝ. Α’- ΔΑΝΑΟΙΕΠΣΣΙΣΚΟΣ- ΤΑΚΗΣ
10:3011:00Κ14Α’ΑΤΡΟΜ.- ΦΣ ΚΟΖΑΝΗΑΤΡΟΜ.ΣΤΡΑΤΟΣ
11:00′ 12:00 Κ10Δ’ ΕΘΝ. Β’- ΚΡΥΟΒΡ.ΗΡΑΚΛΗΠΑΝΤΕΛΗΣ
11:00′12:30′Κ12Γ’ΕΘΝ- ΦΣ ΚΟΖΑΝΗ Β’ΕΠΣΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
11:3012:00Κ8Α’- Κ8Γ’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜ.ΤΡΥΦΩΝ
13:20
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
15:00Β ΕΡΑΣΙΤΠΥΡΓΟΙ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΠΥΡΓΩΝΜΑΡΙΟ

Κυριακή 8-12-19

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
9:00΄10:00΄Κ16ΑΤΡΟΜ.- ΒΥΖ.ΑΕΤΟΣΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
10:00′10:30Κ12ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
10:0010:30Κ14ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
10:3011:00Κ8ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
11:0012:00Κ12ΒΑΤΡΟΜ Β’-ΑΜΥΝΤΑΙΟΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
11:3012:00Κ6ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣ
Κοινοποίηση: