Πρόγραμμα 29/02/2020

Σάββατο 29/02/2020

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
09:3010:30Κ12ΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΙΛΙΚΟ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
09:3010:30Κ10ΒΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΙΛ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
09:3010:30Κ8ΒΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΙΛ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
10:3011:00Κ12ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
11:0012:00Κ12ΒΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΙΛ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
11:0012:00Κ10ΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΙΛ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
11:0012:00Κ8ΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΙΛ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
11:3012:00Κ10Γ- Κ10ΔΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ- ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15:0016:00Κ14Α- Κ14ΒΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΙΛ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
15:3016:00Κ6ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣ
15:3016:00Κ8ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ- ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Κυριακή 01/03/20
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΑ!!

Δευτέρα 02/03/2020
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ!

Κοινοποίηση: