Πρόγραμμα 27, 28/06/2020

Σάββατο 27/06/2020

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
10:00Κ14ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
10:30Κ16ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
10:30Κ10ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
12:00Κ10Β- Κ8ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ

Κυριακή 28/06/20

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
10:30Κ12Γ- Κ10ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
10:30Κ12ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
11:30Κ8ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
11:30Κ6ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣ

Κοινοποίηση: