Πρόγραμμα 21,22/12

Σάββατο 21-12-19

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
8:45′10:00΄Κ12Α’ΑΤΡΟΜ.Α- ΠΑΟΚ ΚΟΙΛΩΝΛΙΑΠΕΙΟΣΤΡΑΤΟΣ
10:0010:30′Κ10Β’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
10:00′11:15′Κ12ΒΑΤΡΟΜ.Β- ΛΙΒΑΔΕΡΟΛΙΑΠΕΙΟΣΤΡΑΤΟΣ
10:3011:00Κ10Δ’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣ
10:30
(ΔΗΜΑΡΧ.)
12:00 Κ16ΑΤΡΟΜ- ΓΑΛΑΤΙΝΗΕΠΣΜΑΡΙΟ
11:3012:00Κ8Γ’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
11:3012:00Κ6ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣ

Κυριακή 22-12-19

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
9:00′10:00Κ14ΑΑΤΡΟΜ.Α- ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣΤΡΑΤΟΣ
9:0010:00Κ14ΒΑΤΡΟΜ.Β- ΑΕΠΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ- ΤΡΥΦΩΝ
9:3010:30Κ12Γ’ΕΘΝΙΚΟΣ- ΠΑΟΚ ΚΟΙΛΩΝΗΡΑΚΛΗΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
11:3012:00Κ10Α+ Κ10ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ- ΣΙΣΚΟΣ
12:0012:30Κ8Α+ Κ8ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ- ΣΙΣΚΟΣ
13:45
(ΔΗΜΑΡΧ.)
15:00Β ΕΡΑΣΙΤ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΔΑΦΝΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
Κοινοποίηση: