Πρόγραμμα 20, 21/06/2020

Σάββατο 20/06/20

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
10:00Κ14ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
10:00Κ12ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
10:30Κ12ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
10:30Κ10ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
11:30Κ8ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
12:00Κ10Β- Κ8ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ

Κυριακή 21/06/20

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
11:00Κ10ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
11:00Κ12ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
11:30Κ6ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΑΣΑΡΑΚΗΣ

Κοινοποίηση: