Πρόγραμμα 15, 16/02/2020

Σάββατο 15/02/20

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
10:0010:30Κ10ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
10:0010:30Κ10ΒΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Β- ΑΕΤΟΣ (ΦΙΛΙΚΟ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
10:3011:00Κ10ΔΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣ
10:30 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)12:00Κ16ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΑΙΑΝΗΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
11:0011:30Κ8ΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Α- ΑΕΤΟΣ (ΦΙΛΙΚΟ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
11:3012:00Κ12ΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Α- ΑΕΤΟΣ (ΦΙΛΙΚΟ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
12:0012:30Κ6ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣ

Κυριακή 16/02/20

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
09:0010:00Κ14ΒΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Β- ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
10:3011:00Κ10ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΤΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
11:0011:30Κ8ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
11:0012:00Κ14ΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Α- ΠΑΟ ΚΟΙΛΩΝΗΡΑΚΛΗΣΤΡΑΤΟΣ
11:3012:00Κ12Β- Κ12ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
12:0012:30Κ8ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
13:30 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)15:00Β ΕΡΑΣΙΤ.ΑΡΔΑΣΣΑ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΑΡΔΑΣΣΑΣΜΑΡΙΟ

Κοινοποίηση: