Πρόγραμμα 14,15/12

Σάββατο 14-12-19

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
9:30′10:00΄Κ16′ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
10:0010:30′Κ14Α’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
10:00′10:30Κ14Β’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
11:0011:30Κ12Γ’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
11:30′ 12:00 Κ12Α’ ΑΤΡΟΜ.- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΙΛΙΚΟ)ΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
11:30′12:00Κ12Β’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
13:45
(ΔΗΜΑΡ.)
15:00Β ΕΡΑΣΙΤΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΔΑΦΝΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ

Κυριακή 15-12-19

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
10:00΄10:30΄Κ10Α’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
10:00′10:30Κ10ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ-ΣΤΡΑΤΟΣ
10:3011:00Κ10Γ’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
10:3011:00Κ10Δ’ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣ
11:3012:00Κ6ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣ
12:0012:30Κ8ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ- ΣΙΣΚΟΣ
12:0012:30Κ8ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
12:0012:30Κ8ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ- ΣΙΣΚΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Σ/Κ

Κοινοποίηση: