Πρόγραμμα 13, 14/06/2020

Σάββατο 13/06/20

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
10:30Κ12ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
10:30Κ12ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
10:30Κ12ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ
11:30Κ6ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΑΣΑΡΑΚΗΣ
12:00Κ10ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
12:00Κ10Γ+ ΔΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ

Κυριακή 14/06/20

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
10:30Κ14ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
12:00Κ10ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
12:00Κ8ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ

Κοινοποίηση: