Πρόγραμμα 12, 13/06/2021

Σάββατο 12/06/2021


ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
09:3011:00Κ12ΑΠΑΟΚ ΚΟΙΛΩΝ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΚΟΙΛΩΝΣΤΡΑΤΟΣ
09:3011:00Κ8ΑΠΑΟΚ ΚΟΙΛΩΝ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΟΙΛΩΝΚΑΣΑΡΑΚΗΣ
11:0012:30Κ10ΒΠΑΟΚ ΚΟΙΛΩΝ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΚΟΙΛΩΝΚΑΣΑΡΑΚΗΣ
12:0013:00Κ8ΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΠΑΟΚ ΚΟΙΛΩΝΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
17:0017:30Κ10ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΑΡΓΥΡΟΠ.
17:3019:00Κ16ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΔΑΝΑΟΙΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
18:0019:00Κ14ΒΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΔΑΝΑΟΙΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ

Κυριακή 13/06/2021

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
10:0010:30Κ6ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΝΑΤΑΣΑ
10:0010:30Κ12Β-Κ10ΑΔΙΤΕΡΜΑΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
10:3011:00Κ8Β-Κ8ΓΔΙΤΕΡΜΑΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΑΣΑΡΑΚΗΣ
11:3012:00Κ12ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
12:0012:30Κ6ΑΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΠΑΟΚ ΚΟΙΛΩΝΚΟΙΛΩΝΝΑΤΑΣΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18:30- ΣΤΑΣΗ 18:00

Κοινοποίηση: