Πρόγραμμα 06, 07/06/2020

Σάββατο 06/06/20

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
10:30Κ14ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
12:00Κ12ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
12:00Κ12ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
12:00Κ12ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ

Κυριακή 07/06/20

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
11:00Κ10ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
11:00Κ10ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
11:00Κ10ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
11:00Κ10ΔΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΑΣΑΡΑΚΗΣ
12:30Κ6ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΚΑΣΑΡΑΚΗΣ
12:30Κ8ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
12:30Κ8ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
12:30Κ8ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 08/06/2020 ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΓΙΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Κοινοποίηση: