Πρόγραμμα 05, 09/9/2020

Σάββατο 05/09/2020

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
09:310:00Κ16ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΧΑΡΗΣ
10:3011:00Κ8Β+ Κ8ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΠΑΝΤΕΛΗΣ
11:0011:30Κ8ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΙΣΚΟΣ
11:3012:00Κ6ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΝΑΤΑΣΑ

Κυριακή 28/06/20

ΩΡΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗΩΡΑ ΑΓΩΝΑΤΜΗΜΑΑΓΩΝΑΣΓΗΠΕΔΟΣΥΝΟΔΟΣ
10:0010:30Κ10ΑΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΡΥΦΩΝ
10:3011:00Κ10Β+ Κ10ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΜΑΡΙΟ
11:0011:30Κ12Α+Κ12ΒΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣΤΡΑΤΟΣ
11:3012:00Κ12ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣ
17:3018:00Κ14Α+ Κ14Β+ Κ14ΓΠΡΟΠΟΝΗΣΗΑΤΡΟΜΗΤΟΥΤΕΛΗΣ, ΤΡΥΦΩΝ

Κοινοποίηση: