ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2021-2022

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:30Κ12Α (ΤΟΥΝΑΣ) – ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ (ΝΑΤΆΣΑ) – Κ14Β(ΤΡΥΦΩΝ) Κ12Β (ΚΑΣΑΡΆΚΗΣ) – Κ11Α (ΤΟΥΝΑΣ) Κ11Α (ΤΟΥΝΑΣ) – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ (ΝΑΤΑΣΑ) Κ12Α (ΤΟΥΝΑΣ) – Κ12Β (ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ) Κ11Α (ΤΟΥΝΑΣ) – ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ (ΝΑΤΆΣΑ)
16:30Κ10Α (ΜΑΡΓΙΟ) Κ7 (ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ) – Κ8Β (ΣΑΜΑΡΑΣ) Κ10Α (ΜΑΡΓΙΟ)Κ7 (ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ) – Κ8Β (ΣΑΜΑΡΑΣ)
17:00Κ8Α (ΣΑΜΑΡΑΣ)- Κ6 (ΝΑΤΆΣΑ) Κ10Β (ΑΡΓΥΡΟΠ) Κ8Α (ΣΑΜΑΡΑΣ)- Κ6 (ΝΑΤΆΣΑ) Κ10Β (ΑΡΓΥΡΟΠ)
17:30Κ9Α (ΚΑΛΠΑΚ) Κ11Β (ΚΑΛΠΑΚ.) Κ9Α (ΚΑΛΠΑΚ) Κ11Β (ΚΑΛΠΑΚ)
18:00Κ9Β (ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ) Κ9Β (ΚΑΣΑΡΑΚΗΣ)
18:00Κ14Α (ΤΟΥΝΑΣ) – Κ16 (ΣΤΡΑΤΟΣ) – ΑΝΔΡΙΚΟ (ΜΑΡΓΙΟ) Κ14Α (ΤΟΥΝΑΣ) Κ16 (ΣΤΡΑΤΟΣ) – Κ12Α (ΤΟΥΝΑΣ) – Κ14Β (ΤΡΥΦΩΝ) Κ14Α (ΤΟΥΝΑΣ) – ΑΝΔΡΙΚΟ (ΜΑΡΓΙΟ)Κ16 (ΣΤΡΑΤΟΣ) – Κ14Β (ΤΡΥΦΩΝ)
18:30
19:00ΑΝΔΡΙΚΟ (ΜΑΡΓΙΟ)

Κοινοποίηση: